Oppilaskunta

Alajärven yläkoulun oppilaskunta

Kaikki yläkoulun oppilaat muodostavat oppilaskunnan. Oppilaskunta toimii voimassa olevan perusopetuslain nojalla ja on vastuussa toimistaan opettajakunnalle. Oppilaskuntaa ohjaa opettajista valittu ohjaaja. Oppilaskunnan valtuustoon kuuluu jokaiselta luokalta valittu puheenjohtaja. Oppilaskunnan hallituksen muodostaa yhdeksän valtuustosta valittua puheenjohtajaa.

Oppilaskunta on antanut lausuntoja mm. koulun järjestyssäännöistä ja opetussuunnitelmasta. Oppilaskunta on ottanut kantaa piha- ja välituntiviihtyvyyteen, teemapäivien järjestämiseen ja kouluruokailuun. Oppilaskunta tukee tukioppilaiden toimintaa esimerkiksi erilaisten tapahtumien järjestämisessä. Oppilaskunta huolehtii koulukuvauksen järjestämisestä ja kuvaussopimuksen tekemisestä.