Erityisopetus

Erityisopetus Alajärven yläkoulussa 2023-2024

7.lk oppilaat 

8.lk oppilaat

9.lk oppilaat 

Sama erityisopettaja ja ohjaaja ovat saman ikäryhmän kanssa koko yläkoulun ajan. Erityisopettaja käy tutustumassa tuleviin seiskoihin jo 6. luokan syksyllä. Tiivis yhteistyö ja tuen tarpeen suunnittelu on keskeistä siirryttäessä yläkouluun. Yhteistyötä tehdään myös jatko-opintoihin siirryttäessä. 


Mitä on erityisopetus yläkoulussa?Kolmiportaisen tuen malli


Tukea tarjotaan kolmiportaisen tuen mallin mukaisesti. Oppilaan opiskelun edistymistä seurataan ja tarvittaessa tukea lisätään.