Tukioppilaat

Koulu on mukana tukioppilastoiminnassa. Yhdeksäsluokkalaisista on koulutettu jokaiselle seitsemännelle luokalle 2 - 3 tukioppilasta, jotka toimivat nimikkoluokkiensa tukena auttaen ja opastaen oppilaita.