Valinnaisaineet

Valinnaisaineet 8.luokalle:

● 7.luokkalainen: Valitse jokaisesta osiosta yksi valinnaisaine.

● Aineiden nimiä klikkaamalla pääset lukemaan esittelyjä.

Valinnaisaineet 9.luokalle: 

● 8.luokkalainen: Valitse molemmista osioista yksi valinnaisaine.

● Aineiden nimiä klikkaamalla pääset lukemaan esittelyjä.

Arviointi

Vuosiluokilla 7–9 alle kahden vuosiviikkotunnin valinnaisaineet arvioidaan sanallisesti asteikolla hyväksytty–hylätty. Kahden tai useamman vuosiviikkotunnin valinnaisaineet arvioidaan luokilla 7–9 numeerisesti. Valinnaisten aineiden (VAL) sisällä olevat taito- ja taideaineiden valinnaiset oppikokonaisuudet / aineet arvioidaan valinnaisten aineiden arviointiohjeiden mukaisesti.

Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit (T&T-VAL) ovat osa yhteisinä oppiaineina opetettavien musiikin, kuvataiteen, käsityön, liikunnan ja kotitalouden opetusta, ja ne myös arvioidaan osana kysyisiä oppiaineita. Tämä tarkoittaa, ettei taide- ja taitoaineiden valinnaisista opinnoista tule erillistä arviota lukuvuositodistukseen tai päättötodistukseen, vaan ne arvioidaan osana kaikille yhteisten taide- ja taitoaineiden oppimääriä.