E-tuvat

Alajärven yläkoulussa toimii viisi erityisopetuksen pienryhmää E-tuvat 1A-E. Luokissa on yhteensä noin 40 oppilaspaikkaa luokka-asteilla 0-9. E-tuvissa opiskelevalla oppilaalla on aina erityisen tuen päätös. E-tuvissa opetusta järjestetään eri tavoin. Opetuksen pohjana on perusopetuksen ops, jota toteutaan oppilaan tarpeiden mukaan oppiaineita yksilöllistäen tai yksilöllistämättä, vuosiluokkiin sitomattomasti tai toiminta-alueittain. E-tupien oppilaille laaditaan HOJKS, jossa määritellään opiskelun ja koulunkäynnin tuki.

E-TUPA 1A
Miianella Herrala
040 142 7708

E-TUPA 1B
Soile Meskanen (sij. Heli Kähkönen)
040 651 2616

E-TUPA 1C
Miia Tallbacka
040 674 8011 

E-TUPA 1D
Marja Hulkko
040 651 5507 

E-TUPA 1E
Pirjo Haavisto
040 664 2238