Sähköinen oppimisympäristö

Alajärven yläkoulussa käytetään Googlen GSuite for Education -palvelua. Koululla on kattava Chromebook -laitekanta jota hyödynnetään oppituntityöskentelyssä. Jokaisella oppilaalla on oma henkilökohtainen tunnus järjestelmään (etunimi.sukunimi@edualajarvi.fi).