Kuraattori

Koulukuraattori Sanna Korjonen , 040 6313 383

Koulukuraattori on kouluissa työskentelevä sosiaalialan asiantuntija. Kuraattorin tekemän työn tarkoituksena on auttaa oppilaita, joilla on vaikeuksia tai haasteita opiskeluissa, sosiaalisissa suhteissa, harrastuksissa tai vapaa-ajalla, omaan kasvuunsa ja kehitykseensä liittyviä ongelmia, kysymyksiä tai pulmatilanteita.

Kuraattorin tehtäväkuvaan kuuluu järjestää oppilaille riittävä tuki ja ohjaus sekä muut tarpeelliset tukitoimet koulunkäyntiin sekä oppilaiden kehitykseen liittyvien sosiaalisten ja psyykkisten vaikeuksien poistamiseksi, yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Kuraattorin on järjestettävä uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolain (1287/2013) perusteella oppilaalle mahdollisuus henkilökohtaiseen keskusteluun kuraattorin kanssa viimeistään 7. oppilaitoksen työpäivänä, sen jälkeen, kun oppilas on tätä pyytänyt. Kiireellisissä tapauksissa oppilaalle järjestetään mahdollisuus keskusteluun samana tai seuraavana työpäivänä. Arvion kiireellisyydestä tekee kuraattori.

Oppilaalla on oikeus käyttää opiskelijahuollon palveluja ilman hänen huoltajansa suostumusta.

Kuraattori tekee koulussa yksilöllisen oppilas- ja opiskeluhuollon lisäksi lain edellyttämää yhteisöllistä ja ennaltaehkäisevää työtä. Kuraattori kuuluu peruskoulun ja lukion yhteiseen opiskeluhuoltoryhmään, jonka tehtävänä on muun muassa kouluyhteisön hyvinvoinnin sekä kotien ja koulun välisen yhteistyön tukeminen ja kehittäminen.