Koulutiedote 2023 - 2024

1. Yleistä

Tähän koulutiedotteeseen on kerätty tarpeellisia tietoja yläkoulun toiminnasta ja opetusjärjestelyistä. Toivomme tietojen auttavan huoltajia heidän seuratessaan omien lastensa edistymistä. Kaikki koulun tiedottaminen on keskitetty Wilmaan ja tähän verkkosivustoon.

Lukuvuonna 2023-2024 kaikki ikäluokat noudattavat kuusijaksojärjestelmää. Käytännössä on kuitenkin vain kaksi erilaista työjärjestystä, jotka vuorottelevat.  Opiskelu tapahtuu jaksotetusti siten, että samaa ainetta opetetaan joka toisella jaksolla useita tunteja viikossa tai osittain hajautetusti, jolloin aineen opetusta on läpi lukuvuoden muutama tunti viikossa. 

Perusopetuslain mukaan oppilaan oppimista, työskentelyä ja käyttäytymistä arvioidaan monipuolisesti.  Numeroarviointi suoritetaan kaksi kertaa vuodessa. Todistukset annetaan jouluna ja keväällä.

Työelämään tutustuminen järjestetään siten, että 9.luokkalaisilla on tet-viikko syksyllä ja keväällä ja 8-luokkalaisilla keväällä.

Toivomme huoltajien pitävän tiiviisti yhteyttä luokanvalvojiin. Yläkoulun opettajat tekevät parhaansa, että jokaisen oppilaan opiskelu sujuisi hyvin ja vanhemmat voisivat lähettää oppilaat turvallisin mielin kouluun.

2. Henkilökunta ja yhteystiedot

Kaikki sähköposti ovat muotoa etunimi.sukunimi@alajarvi.fi. 

Parhaiten henkilökuntaan saa yhteyden Wilma-viestillä.

Henkilökunnan yhteystietoineen löydät täältä.

3. Lukuvuoden 2023 - 2024 työpäivät ja lomat

1. jakso 9.8.2023 - 20.9.2023
2. jakso 21.9.2023 - 8.11.2023
3. jakso 9.11.2023 - 21.12.2023
4. jakso 8.1.2024 - 16.2.2024
5. jakso 19.2.2024 - 11.4.2024
6. jakso 12.4.2024 - 1.6.2024

Syysloma 16.10-20.10
Joululoma 22.12. - 7.1.
Talviloma 26.2. - 1.3.

Kevätlukukausi päättyy 1.6.2024

Koulun kaikki aikataulut ja tapahtumat löytyvät vuosikellosta.

4. Oppituntien alkamis- ja loppumisajat

8.10 - 8.15 päivänavaus
8.15 - 9.00 1. tunti
9.15 - 10.00 2. tunti
10.10 - (10.45/10.55/11.05) 3. tunti

Ruokailu

11.30 - 12.15 4. tunti
12.30 - 13.15 5. tunti
13.15 - 13.30 välipala (omakustanne, ei perjantaisin)
13.30 - 14.15 6. tunti
14.20 - 15.05 7. tunti

Linja-autot lähtevät noin 15.10

5. Luokanvalvojat ja perusluokat 

(luokka, luokanvalvoja, perusluokka)

7A Pekka Kylkilahti, C 2.7

7B Jyrki Paavola, C 2.11

7C Yrjö Männistö, C 1.8

7D Saila Piispanen, C 1.5

7E Kati de Silva, C 1.4

7F Mirja Lassila, C 2.3

7G Urmas Peräsalo, D7

7H Seija Puro, D2

8A Tuula Anttila, C1.3
8B Katariina Matilainen, C2.6
8C Hannele Lillstrang, C1.1
8D Antero Lahti,  C 2.4
8E Ida-Maija Yli-Kesäniemi, C 1.2
8F Sanna Parkkonen, D1

9A Pekka Kujala, D3
9B Taina Saukko, C 1.6
9C Marjo Kinnunen, C 1.9
9D Katri Rentola, C 1.7
9E Marjo Perälampi, D 6
9F Outi Hakala, C 2.2
9G Sari Honko, C 2.136. Tupaluokkien opettajat ja ohjaajat

Tupa 7: Marianne Saarela, ohjaaja Inkeri Peltokangas
Tupa 8:Karoliina Takamäki, ohjaaja Tiina Pollari
Tupa 9: Pia Havu, ohjaaja Minna Joensuu

Kuntoutusluokka: Rebekka Saukko, ohjaaja Nelli Linde

E-Tupa  IA: Herrala Miianella, ohjaajat Korpela Taru, Penninkangas Saija, Tyynelä Marianne
E-Tupa  IB: Kähkönen Heli, ohjaajat Joensuu Soile, Ketola Anne ja Mäkelä Jessica
E-Tupa IC: Tallbacka Miia, ohjaajat Kivimäki Sari, Nygård Minna ja Rantala Anu
E-TupaID:  Hulkko Marja, ohjaajat: Ahvenlampi Mervi, Alatalo Eini,
E-Tupa 1E: Haavisto Pirjo, ohjaajat: Keskitalo Mervi, Nelimarkka Heidi, Palovuori-Pitkänen Johanna

                                        

7. Arviointi

Arviointi perustuu aina opetussuunnitelman perusteissa asetettuihin ja maakunnallisessa opetussuunnitelmassa tarkennettuihin tavoitteisiin. Arviointi toteutetaan maakunnassa yhtenäisin periaattein, jolloin oppilaat ovat samanarvoisessa asemassa. Maakunnalliset painopisteet yrittäjämäinen toimintatapa ja osallisuus huomioidaan arvioinnissa.

Perusopetuslain 1 ja -asetuksen 2 mukaan perusopetuksen oppilaan arvioinnilla on kaksi toisiaan tukevaa tehtävää. Arvioinnin tehtävänä on

Perusopetuksessa arviointi kohdistuu oppimiseen, osaamiseen, työskentelyyn ja käyttäytymiseen. Opiskelun ohjaaminen ja kannustaminen sekä itsearvioinnin taitojen kehittäminen toteutuvat formatiivisen arvioinnin avulla. Summatiivisesti arvioidaan sitä, miten oppilas on saavuttanut eri oppiaineille asetetut tavoitteet.

Todistuksissa oppilaan kaikki suoritukset arvioidaan numeroarviona, E-tupa-luokissa numeroarviointina sekä sanallisesti. Numeroarviointi suoritetaan kaksi kertaa vuodessa, jouluna ja keväällä. 

Kurssikohtaiset tavoitteet, sisällöt ja hyvän osaamisen arviointikriteerit löytyvät eteläpohjalaisesta perusopetuksen opetussuunnitelmasta. Opettajat tiedottavat oppilaita opintokokonaisuuden alussa arviointimenetelmistä ja arviointiperusteista. Tiedot löytyvät myös Wilmasta opetussuunnitelman alta.

Numeroarvostelun asteikko:

10 erinomainen
9   kiitettävä
8   hyvä
7   tyydyttävä
6   kohtalainen
5   välttävä
4   hylätty


Käyttäytymisen arviointi

Käyttäytymiselle asetetut tavoitteet, oppilas oppii:

Käyttäytymisen arvosanakriteerit


8. Kokeet

Kokeisiin on valmistauduttava huolella. Uusintakoetta ei järjestetä. Poikkeuksellisesti koe voidaan järjestää:

Uusintakoe ei ole sama kuin varsinainen koe!

Jos oppilas on koepäivänä sairas, on sairaudesta ilmoitettava kyseisen aineen opettajalle tai rehtorille viimeistään koepäivän aamuna.

Kokeessa lunttaamisesta seuraa automaattisesti koearvosana 4. Tällöin kokeesta ei järjestetä uusintamahdollisuutta.


9. Koulukuljetukset

Kaupunki on järjestänyt pitkämatkaisten (yli 5km) kyydityksen. Kyydityksestä huolehtii pääasiassa Härmän liikenne. Kuljetuksista on liikennöitsijöiden kanssa sovittu, että jokainen vuoro kiertää koulun kautta. Iltapäivisin kotiin kuljettavat vuorot lähtevät 13.20, 14.20 ja 15.10 päättyvien tuntien jälkeen. Osa liikennöinnistä on Elyn järjestämää julkista liikennettä.

Koulumatkoja varten oppilaille annetaan matkakortti, joka korvaa perinteisen linja-autolipun. Kortti on voimassa koko lukuvuoden viitenä arkipäivänä. Korttia ei saa antaa kenellekään toiselle eikä sillä saa leimata kuin omat matkat: tulo kouluun ja meno kotiin. (ei siis voi jäädä kesken matkan pois ja leimata uudestaan loppumatkaksi). Väärinkäytöksistä voi huoltajille tulla erilliskorvauksia. Jos oppilas hukkaa kortin tai vahingoittaa sitä, hän joutuu maksamaan uusintamaksun 6,50 € + toimituskulut.

Kevätlukukauden lopussa matkakortit on ehdottomasti palautettava. Koulun alkua odottaville oppilaille ei ole järjestetty valvontaa. Koulumatkojen varalle oppilaille on annettu ohjeet koulun järjestyssäännöissä. Koulumme oppilaiden odotetaan käyttäytyvän hillitysti ja hyviä tapoja noudattaen. 

Matkakortit ja tarkemmat ohjeet jaetaan oppilaille ensimmäisenä koulupäivänä. Ensimmäisen päivän aamuliikenteessä matkakortteja ei vielä tarvita.

Koululinjat (kartta, Härmän liikenne) 

Ely1 (kartta)

Ely2 (kartta)

Ely3 (kartta)

Bussien lähtöpaikat koululta (kartta)

Härmän Liikenteen vastuuhenkilönä toimii Johannes Herttola, 050 333 3446.

10. Ruokailut, Erityisruokavaliot ja välipala

Ruokalista 2023-2024

Erityisruokavalio tarjotaan sitä tarvitseville oppilaille. Ruokavaliosta tulee toimittaa kouluterveydenhoitajan todistus keittiölle ja se päivitetään vuosittain jokaisen lukuvuoden alussa. 

Oppilas huolehtii itse ruokavalion noudattamisesta. Jos erikseen valmistettu erityisruokavalio jätetään ruokailematta yli kahden viikon ajan ilman, että poissaolosta on ilmoitettu koulun keittiöön, keskeytetään erityisruokavalion valmistus. Tällöin erityisruokavalion takaisin saaminen edellyttää uutta keskustelua kouluterveydenhoitajan kanssa.

Välipala on tarjolla maanantaista torstaihin klo 13.15. Perjantaina ei välipalaa. Välipala on maksullinen. Välipalalippuja voi ostaa kansliasta. 10 kpl liuska maksaa 7€. Maksu käteisellä. Välipalalippu tulee antaa valvojalle heti ovella. Välipalan aikana ruokala on vain välipalan maksaneiden käytössä. 

Välipalalista 2023-2024

11. Oppilaiden vakuutus

Alajärven kaupunki on vakuuttanut yläkoulun oppilaat. Oppilaiden tapaturmavakuutus ei korvaa yksityislääkärin palkkiota, vaan oppilas on ohjattava yleisen terveydenhoidon piiriin. Fysikaalista hoitoa ei korvata kuin ainoastaan leikkauksen jälkeisenä hoitona. 

Oppilaan tapaturmasta on aina ilmoitettava kansliaan. Tapaturmasta johtuvaa erikoiskyyditystä tarvitsevan on otettava yhteyttä kyydityksen järjestämiseksi koulusihteeri Hanna Ahopeltoon.

12. Oppilashuolto

Yläkoulun kouluterveydenhoitaja: Terhi Ahvenniemi p. 044 2970437, myös Wilman kautta voi laittaa viestiä. Vastaanotto ilman ajanvarausta ma-pe klo 11.15-12.00, jolloin kouluterveydenhoitaja on varmimmin tavattavissa. Muut ajat on rauhoitettu oppilaiden terveystarkastuksia varten. 

E-tuvan kouluterveydenhoitaja: Eija Latvala, p. 044 4659533

Koululääkäri Pirjo Kataja. Vastaanotolle tehdään ajanvaraus terveydenhoitajan kautta. 

Äkillisissä sairastapauksissa, esim. flunssaoireet tai vapaa-ajan tapaturmat, varataan aika terveyskeskuksesta p. 06 24127700. Mikäli oppilas tarvitsee lääkitystä koulupäivän aikana, on hyvä varata reppuun oma lääke (esim. päänsärky- tai allergialääke)!

Kouluhammaslääkäri

Taina Paananen (hammashuollon esimies) p.050 4016277

Koulukuraattori, Sanna Korjonen, p. 040 6313383

Tavattavissa yläkoulussa päivittäin. Ajan voi varata puhelimitse, tekstiviestillä, sähköpostilla (sanna.korjonen@hyvaep.fi) tai Wilman kautta. Koulukuraattoriin voi olla yhteydessä nuori itse, huoltajat tai opettaja. Keskustelut ovat luottamuksellisia. 

Lisää oppilashuollosta löydät täältä!

13. Tukiopetus, yleinen, tehostettu ja erityinen tuki

Oppimisen tukea pyritään antamaan mahdollisimman varhain ja joustavasti opetuksen yhteydessä. Tukiopetusta annetaan tilapäisessä ja lyhytaikaisessa tuen tarpeen tilanteessa. Pääsääntöisesti tukiopetusta antavat aineopettajat. Oppilas on velvoitettu osallistumaan tukiopetukseen, mikäli hänellä todetaan tuen tarpeen lisääntyminen. Oppimisen tai koulunkäynnin jatkuvissa vaikeuksissa annetaan osa-aikaista erityisopetusta, tehostettua tukea tai erityistä tukea. 

Erityisopettajat ja ohjaajat pitävät kerran viikossa läksyparkkia. 

7.luokkien läksyparkki maanantaisin 14.15-15

8.luokkalaisten läksyparkki tiistaisin 14.15-15

9.luokkalaisten läksyparkki keskiviikkoisin 14.15-15

Oppilas voi osallistua läksyparkkiin,  jos kokee tarvitsevansa tukea läksyihin tai opetettujen asioiden kertaamiseen. Oppilas voidaan myös määrätä läksyparkkiin toistuvien tekemättömien tehtävien vuoksi. 

Oppimisen tehostettua ja erityistä tukea annetaan pienryhmissä ja samanaikaisopetuksena yleisopetuksen luokissa. Erityisopettajat ja koulunkäynninohjaajat ovat jakautuneet luokka-asteittain: tupa7, tupa8 ja tupa9.

Lisää koulunkäynnin tuesta löydät täältä! 

14. Kuntoutusluokka, Joustava perusopetus ja E-tuvat

Kuntoutusluokka

Yläkoulun kuntoutusluokka on kuuden oppilaan erityisopetuksen pienryhmä, joka on tarkoitettu tehostetun tai erityisen tuen vaiheessa oleville yläkouluikäisille oppilaille. Luokassa tehdään tiivistä yhteistyötä oppilaiden vanhempien ja muiden kuntouttavien tahojen kanssa. 

Jopoluokka

Alajärven yläkoulun joustavan perusopetus ryhmässä opiskelee 4-6 yhdeksännen luokan oppilasta. JOPO on suunnattu oppilaille, jotka hyötyvät toiminnallisista ja työpainotteisista menetelmistä. 

Yhdeksännen luokan syksyllä alkavaan JOPO-ryhmään haetaan kahdeksannen luokan keväällä.

E-tuvat

Alajärven yläkoulussa toimii viisi erityisopetuksen pienryhmää E-tuvat 1A-E. Luokissa on yhteensä noin 40 oppilaspaikkaa luokka-asteilla 0-9. E-tuvissa opiskelevalla oppilaalla on aina erityisen tuen päätös. E-tuvissa opetusta järjestetään eri tavoin. Opetuksen pohjana on perusopetuksen ops, jota toteutaan oppilaan tarpeiden mukaan oppiaineita yksilöllistäen tai yksilöllistämättä, vuosiluokkiin sitomattomasti tai toiminta-alueittain.

Lisää pienryhmistä löydät täältä.

15. Vanhempainillat

7.lk: Koulukohtainen/luokkakohtainen/henkilökohtainen. 

8.lk/ koko koulu: 

9.lk: Tiedotustilaisuus toisen asteen koulutuksista alkuvuodesta. Lisäksi luokanvalvojat kutsuvat vanhempia henkilökohtaiseen tapaamiseen syksyn aikana. Alustava kartoitus jatko-opinto-suunnitelmasta.

Kuntoutusluokka: oppilaskohtaiset palaverit.

E-tuvat: Luokkakohtainen, lisäksi oppilaskohtaiset HOJKS-palaverit.

Yhdessä tai useammassa oppiaineessa yksilöllistetylle oppilaalle ja hänen     huoltajilleen HOJKS-palaveri lukuvuoden aikana. 

Vanhempainiltojen ajankohdissa voi tulla muutoksia.

Tilaisuuksien tarkat ajankohdat ilmoitetaan lähempänä.

16. Koulun järjestyssäännöt


1. Järjestyssääntöjen tarkoitus, soveltaminen ja velvoittavuus

Koulumme päämääränä on kasvattaa rehellisiä, vastuuntuntoisia, yritteliäitä ja yhteistyökykyisiä aikuisia, joilla on terve itsetunto. Järjestyssääntöjen tarkoitus on  edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Järjestyssäännöt ovat voimassa kaikessa koulun järjestämässä toiminnassa ja on tehty kaikkien noudatettaviksi. 


2. Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet (perusopetuslaki 35§)

Oppilaalla on oikeus

Oppilaalla on velvollisuus:


3. Turvallisuus, viihtyisyys ja opiskelun esteetön sujuminen


4. Käytänteet


5. Kurinpitotoimet


6. Järjestyssäännöistä tiedottaminen ja seuranta

Koulumme järjestyssäännöt käydään lukuvuoden alussa oppilaiden kanssa huolella läpi. Myös huoltajia tiedotetaan järjestyssäännöistä. Järjestyssäännöt tarkastetaan ja lukuvuosittain.

Päivitetty 5.8.2023


Ulkoalueet ja paikoitus (kartta)

17. Poissaolot

Huoltajat selvittävät oppilaan poissaolot Wilmassa. Myös poissaoloanomukset tehdään Wilman kautta. Koulu seuraa ja reagoi poissaoloihin hyvin matalalla kynnyksellä oheisen ohjeistuksen mukaisesti.

Huoltajien tulee selvittää poissaolo klo 12.00 mennessä. Muussa tapauksessa poissaolo tulkitaan luvattomaksi. 

Kesken koulupäivän tulevat poissaolot ovat aina luvattomia, jos niihin ei ole kysytty lupaa ennen poistumista koulusta.  

Oppilaan tulee palauttaa luvattomista poissaoloista annetut korvaavat tehtävät viikon kuluessa. Jos oppilas ei palauta korvaavia tehtäviä, oppilas velvoitetaan jäämään seuraavaan läksyparkkiin tekemään korvaavat tehtävät.

Ohjeistus poissaoloihin puuttumisesta

18. Kasvatuskeskustelut ja kurinpidolliset keinot

Kasvatuskeskustelun tavoitteena on koulun sääntöjen parempi noudattaminen ja niiden ymmärtäminen, jälki-istuntorangaistusten vähentäminen sekä koulun ja kodin välisen yhteistyön tiivistäminen. Kurinpidollisia keinoja ovat perusopetuslain mukaan jälkistunto, kirjallinen varoitus ja määräaikainen erottaminen (PoL 36§).

Kaikki ohjaaminen ja ojentaminen eivät johda kasvatuskeskusteluun. Oppilaita huomautetaan asiattomasta toiminnasta aina tarvittaessa; oppilaiden ohjaaminen ja ojentaminen sekä kasvatukselliset keskustelut kuuluvat koulun kasvatustyöhön. 

Kasvatuskeskustelusta tehdään merkintä Wilmaan. Huoltajalle varataan mahdollisuus osallistua kasvatuskeskusteluun tai osaan siitä, jos se katsotaan tarpeelliseksi (PoL

Jälki-istunto voidaan antaa toistuvien kasvatuskeskustelujen jälkeen tai ilman kasvatuskeskustelua, jos teon luonne sitä vaatii. Jälki-istunnossa voidaan teettää kasvatuksellisia töitä.

19. Turvallisuus

Koulukeskuksen alueella on kattava tallentava kameravalvonta.

Koululla on ajantasainen turvallisuussuunnitelma onnettomuuksia ja yllättäviä vaaratilanteita varten. Jokainen koulukeskuksessa työskentelevä on perehtynyt turvallisuusohjeistuksiin. Ohjeistukset päivitetään ja läpikäydään henkilöstön kanssa lukuvuosittain.

Opettajat huolehtivat työturvallisuusohjeistusten läpikäynnistä omien oppilasryhmiensä kanssa. 

20. Kiusaaminen ja koulurauha

Jokaisella oppilaalla on oikeus turvalliseen kouluympäristöön. Siihen kuuluu fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen turvallisuus.

Koululla ennaltaehkäistään ja puututaan kiusaamiseen erillisen ohjeistuksen mukaisesti.

21. Katsomusaineiden opetus


Oppilas opiskelee katsomusaineena uskontoa ja elämänkatsomustietoa. Alajärven yläkoululla järjestetään evankelisluterilaisen uskonnon mukaista opetusta. 7. luokan katsomusaineiden opetus on kaikille yhteistä (maailmanuskonnot).

Ortodoksisen ja islamin uskonnon sekä elämänkatsomustiedon opetus järjestetään etäopetuksena, yhteistyössä eteläpohjalaisten kuntien kanssa.

Katsomusaine määräytyy oppilaan väestörekisteriin merkityn uskontokunnan mukaan. Katsomusaine valitaan ensimmäiselle luokalle ilmoittautumisen yhteydessä. Koulun järjestämään evankelisluterilaiseen uskonnon opetukseen voi halutessaan osallistua myös muihin uskonnollisiin yhdyskuntiin kuuluvat tai uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumattomat oppilaat.

Opetushallituksen ohje 19.9.2022


22. Yhteiset juhlat ja uskonnolliset tilaisuudet


Koulutyöhön voi kuulua uskonnollisia tilaisuuksia esimerkiksi jumalanpalveluksia tai uskonnollisia päivänavauksia. Tällaiset tilaisuudet katsotaan uskonnon harjoittamiseksi. Kenenkään oppilaan ei tarvitse osallistua uskonnolliseen tilaisuuteen oman vakaumuksensa vastaisesti. Oppilas voi huoltajan pyynnöstä osallistua koulun järjestämään vaihtoehtoiseen ohjelmaan.

Perusopetuksessa on useita perinteisiä juhlia, kuten joulujuhla, kevätjuhla ja itsenäisyyspäivän juhla. Nämä juhlat ovat kaikille tarkoitettuja yhteisiä tapahtumia, eikä niille järjestetä vaihtoehtoisia tilaisuuksia. Yhteiset juhlat eivät ole uskonnollisia tilaisuuksia. Niihin voi kuitenkin sisältyä joitakin uskontoon viittaavia elementtejä tai juhlatraditiota.

Ev.lut. seurakunta ja helluntaiseurakunta käyvät koululla pitämässä lukuvuoden aikana päivänavauksia (2 krt/kk). Seurakuntien pitämät aamunavaukset ovat yleishumanistisia ja kaikille oppilaille tarkoitettuja.

Uskonnon ja elämänkatsomustiedon tunneilla yhdessä uskonnollisten yhteisöjen kanssa järjestettävät vierailut eivät sisällä uskonnon harjoittamista. Vierailujen aikana uskonnollisen yhteisön edustaja kertoo yhteisön toiminnasta ja esittelee yhteisön tiloja.

Uskonnollisista tilaisuuksista tiedotetaan lukuvuosittain koulutiedotteessa. Oppilaan huoltajan tulee ilmoittaa luokanvalvojalle hyvissä ajoin ennen uskonnollista tilaisuutta, mikäli oppilas osallistuu uskonnollisen tilaisuuden sijasta vaihtoehtoiseen ohjelmaan.

Opetushallituksen ohje 19.9.2022


USKONNOLLISET TILAISUUDET ALAJÄRVEN YLÄKOULULLA 2023 - 2024


Koulukirkko 11.8.2023 klo 12.30 - 13.15.
Koulukirkko 31.5.2024 klo 12.30 - 13.15.


23. Muu toiminta

Lukuvuosi 2023-2024

8-luokkalaisten tet-viikko on 15.4-19.4.2024

9-luokkalaisten tet- viikot ovat 13.11-17.11.2023 ja 27.5-30.5.2024

Tet-viikkojen järjestelyistä vastaa opinto-ohjaaja.

Täältä löydät lisätietoa koulun muusta toiminnasta!


23. työturvallisuus


Käsityön ja fysiikka-kemian opetuksen työturvallisuus

Valtioneuvosto on antanut asetuksen nuorille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä. Peruskoulussa em. asetus ja lain koskevat erityisesti teknisen työn opetusta sekä fysiikan ja kemian harjoitustöitä.

Asetuksen mukaan oppilaat voivat seitsemännestä luokasta lähtien opettajan johdolla ja välittömässä valvonnassa tehdä vaarallisia töitä, jos se on opetuksen toteuttamiseksi välttämätöntä ja voidaan tehdä turvallisesti. Työn tekemisen edellytyksenä on kuitenkin, että suojaimet ja työvälineet ovat työntekijälle sopivat ja turvalliset käyttää. Peruskoulun oppilaan huoltajalle on myös etukäteen ilmoitettava ko. vaarallisen työn tekemisestä ja sen perusteista.


Mekaanisten vaaratekijöiden aiheuttama erityinen vaara voi olla työskennellessä esim. seuraavilla koneilla ja laitteilla: laserlaitteella, sirkkelillä, pyörösahalla, vannesahalla, höyläkoneella, moottorisahalla, jyrsinkoneella, levyleikkurilla ja muulla vastaavalla konevoimalla toimivalla leikkurilla, pylväs- ja penkkiporakoneella, kulmahiomakoneella, metallisorvilla, kaasuhitsaus- ja kaasuleikkauslaitteella, paineilmalla tai vastaavalla toimivalla naulaimella. 

Työssä voi olla erityinen kemiallinen vaara, kun altistutaan haitallisessa määrin aineelle tai valmisteelle, joka luokitellaan vaaralliseksi kemikaalilain luettelon mukaisesti, tai nk. syöpävaarallinen aine esim. lyijy ja sen yhdisteet, asbesti ja myös ympäristön tupakansavu.


Tekninen työ

Koulumme oppilaat saavat 7-9 –vuosiluokilla käyttää perehdytyksen ja harjoittelun jälkeen valvonnan alaisena seuraavia laitteita: akkuporakone, käsiporakone, kuviosaha, tasohiomakone, epäkesko-hiomakone, kuumaliimapistooli, kuumailmapuhallin, sorvi, penkkiporakone, nauha/ laikkahiomakone, tasohöylä, vannesaha, poratalttakone, metallisorvi, penkkihiomakone, pylväsporakone, särmäri, levynpyöristyskone, levyleikkuri, kaasuhitsauslaitteet, hitsaustasasuuntaaja, mig/mag hitsi, juottimet (tina). Oppilaamme saavat vuosiluokilla 7-9 käyttää opetuksen ja harjoittelun jälkeen valvonnan alaisena seuraavia laitteita, joiden käyttöä ei kuitenkaan yleistetä kaikille oppilaille: kaarisakset, kulmahiomakone, käsijyrsin, oikohöylä, pyörösaha, lamellijyrsin ja plasmaleikkuri.


Turvallisuus kemian ja fysiikan laboratoriotöissä

Kurssin alussa käydään läpi: turvallisuusohjeita, tärkeitä ensiapuohjeita, käytettävien myrkyllisten ja syövyttävien aineiden aiheuttamien vammojen ensiapua (kemia)

sekä varoitusmerkkejä, joita on koulun kemikaaleissa.

Luokan seinällä on myös turvallisuusohjeet ja ensiapuohjeita.

Luokan sammutusvälineistön esittely (jauhesammutin, sammutuspeite ja hätäsuihku)

Luokassa on vetokaappi, jossa tehdään lähinnä myrkyllisiä kaasuja muodostavia töitä.

Varaston puolella on ensiapukaappi, jonka terveydenhoitaja täydentää syksyisin. Sieltä löytyy mm. silmänhuuhtelupullo ja laastaria.

Kemikaalit säilytetään myrkkykaapissa, joka on lukollinen ja sijaitsee lukitussa varastossa. Kemikaaleissa on toimitettaessa tulleet asianmukaiset varoitusmerkit. Myrkkykaapin ovessa on luettelo kaapissa olevista aineista. Vetyperoksidipullo on opettajainhuoneen jääkaapissa, koska se on säilytettävä viileässä. Ajantasaiset käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavilla verkosta. Luokassa C2.5 on kannettava tietokone, jolta pääset pääsee suoraan tutustumaan aineiden käyttöturvallisuustiedotteisiin.


Oppilaiden suojavälineet:

Suojalasit ( töissä, joissa voi roiskua aineita tai esim. särkyä koeputki )suojaesiliina mm. happoja käsiteltäessä. Työtä aloitettaessa selvitetään käytettävien aineiden käsittelyä ja vaarallisuutta sekä suojavälineiden tarvetta. Sähkötöitä aloitettaessa käydään läpi sähköturvallisuuteen liittyviä asioita ja selvitetään, miten tulee työskennellä turvallisesti. Oppilastöihin tulee sähkö vasta, kun opettaja mahdollistaa sen avaimella. Luokassa on kolme hätäkytkintä.

Ongelmajätteet kuten bensiini kerätään erilliseen varastossa olevaan jäteastiaan.

Alajärven perusopetuksessa vuosiluokilla 7-9 teknisessä työssä, fysiikassa ja kemiassa tehtävät oppilastyöt perustuvat kuntakohtaiseen opetussuunnitelmaan. Lisätietoja asiasta antavat aineiden opettajat sekä koulun rehtori.