Valintaperusteet lukioihin

Lukioihin haetaan lukuaineiden keskiarvolla. Alajärven lukion lukuaineiden keskiarvoraja on 7.0. Erityislukioihin (esim. urheilulukio, musiikkilukio) on lisäksi soveltuvuuskokeet, joista tiedotetaan erikseen.


Lukioon hakevat tekevät yhteishakuaikana myös ainevalinnat 1. lukiovuodelle. Nämä valinnat teemme myös koulussa opotunnilla.


Lukion 1. vuosi koostuu pitkälti pakollisista aineista, mutta seuraavia valintoja pitää miettiä etukäteen.

Valitseeko

  • lyhyttä vai pitkää matematiikkaa?

  • lyhyttä kieltä (B2/B3)?

  • fysiikan tai kemian valinnaisia kursseja?