Yhteishaku 2021

  • Yhteishakuaika on 23.2-23.3.2021.

  • Jokaisella 9.luokkalaisella on hakuvelvoite toisen asteen koulutukseen uuden oppivelvollisuuslain myötä.

  • Yhteishaku tehdään koulussa opotunnilla opintopolku.fi- nettisivustolla. (harjoitteluversio demo.opintopolku.fi)

  • Hakemukseen voi laittaa 5 hakutoivetta.

  • Jokaiselle tarjotaan vain yhtä opiskelupaikkaa (ylintä hakutoivetta, johon pisteet riittävät). Tämän takia on tärkeä miettiä hakutoivejärjestys tarkkaan.

  • Yhteishaun tulokset tulevat 17.6.2021 hakijan sähköpostiin ja myöhemmin kirjeellä kotiin.

  • Opiskelupaikka täytyy vastaanottaa sähköpostilinkin kautta 1.7.2021 mennessä.


Tammikuun lopulla laitan oppilaiden mukana kotiin lomakkeen, johon merkataan yhteishaun hakutoiveet järjestyksessä sekä oppilaan perustiedot. Huoltaja allekirjoittaa tämän lomakkeen ja antaa siten nuorelle luvan hakea kyseisiin hakutoiveisiin. Tämä lomake tulee palauttaa opolle viimeistään 15.2.2021.


VALINTAPERUSTEET AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN


VALINTAPERUSTEET LUKIOIHINKOULUJEN ESITTELYT


Alla on 2. asteen oppilaitosten esittelyjä:


Sedu (ammattiala- ja tilaesittelyt)


Jami
Lappajärvi:

Kurejoki:


Alajärven lukio (myös yleistä lukio-opintojen uudistumisesta)